JAVO Alcohol doekjes / wipes dispencer 100 stuks

9,95 Exclusief B.t.w.

22 op voorraad

7825530
Levering op Wednesday, Jul 17 , BESTEL BINNEN
Artikelnummer: 7825530 Categorieën: , Tag:

Beschrijving

JAVO Alcohol doekjes / wipes dispencer 100 stuks

Voor de reiniging van alcoholbestendige oppervlakken.

•Kunststof dispencer inhoud 100 doekjes.
•Maat 14x18cm.

Extra informatie

Gewicht 600 g

WAARSCHUWING

WAARSCHUWING
GEVARENAANDUIDINGEN:
H228 Ontvlambare vaste stoffen.
H319 Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
H336 Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken.
VOORZORGSMAATREGELEN:
P102 Buiten het bereik van kinderen houden.
P210 Verwijderd houden van warmte/vonken/open vuur/
hete oppervlakken en andere ontstekingsbronnen. – Niet roken.
P305+P351+P338 BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen
met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen,
indien mogelijk; blijven spoelen.
P337+P313 Bij aanhoudende oogirritatie: een arts raadplegen.
BEVAT: (ETHYL ALCOHOL, OPLOSSING), 24 >< 70 vol.-% Ethyl alcohol 3.III LQ

Please Login To Download Attachment